0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

کیت ها و محلول های اندازه گیری چیست؟

برای آزمایش سریع و ساده آبهای آشامیدنی و صنعتی به منظور حفظ سلامت و پیشگیری از تخریب دستگاهها و همچنین کنترل فرایندهای تولید، به روشهای مطمئنی برای شناسایی و اندازه گیری مواد شیمیایی موجود در آب نیاز است. کیت های سایت 31774.ir ، ابزاری مناسب برای تشخیص و سنجش کمیتهای مورد نظر از قبیل قلیائیت، اسیدیته، کلرید، سختی کل، اکسیژن، کلر، آمونیاک، فسفات،هیدرازین، آلومینیوم، قلع و غیره می باشند.

کاربرد کیت ها و محلول های اندازه گیری

کیتهای سنجش فروشگاه اینترنتی 31774 روشی مناسب برای تجزیه شیمیایی در آزمایشگاههای تحقیقاتی می باشند. به کمک آنها، مقدار کمیت مورد نظر تخمین زده می شود و از تکرار آزمایشهای وقتگیر و پر هزینه جلوگیری می شود.


کیتهای اندازه گیری سایت 31774.ir از نظر روش سنجش به دو گروه تقسیم بندی می شود:

۱- کیتهای حجم سنجی

رایجترین و دقیقترین روش سنجش برای اندازه گیری غلظت یونها در آب، کیتهای حجم سنجی می باشند. در این روش از یک استوانه کوچک و یک ظرف مجهز به قطره چکان استفاده می شود. استوانه تا خط نشانه از نمونه، پر و معرفهای لازم به آن اضافه می گردد. سپس می بایست قطره قطره از محلول استاندارد به نمونه مورد نظر اضافه کنیم. سپس باید کمی صبر کنیم تا زمانی که تمام یونهای مورد نظر با محلول استاندارد واکنش دهد، نمونه تغییر رنگ خواهد داد. به این نقطه، نقطه پایانی گفته می شود. تعداد قطرات مصرفی از محلول استاندارد ضربدر ضریب مشخص، غلظت یون مورد نظر را تعیین خواهد کرد.

2- کیتهای رنگ سنجی

توسط این نوع کیت، غلظت یون مورد نظر از طریق رنگ سنجی اندازه گیری می شود. مقدار مشخصی را باید از معرفهای شیمیایی به نمونه اضافه کنیم، این معرفها با یون مورد نظر واکنش می دهد و رنگ خاصی ایجاد می کند. غلظت یون توسط مقایسه شدت رنگ ایجاد شده با نمونه رنگهای ظرف آزمایش تعیین می شود.

خرید انواع کیت ها و محلول های اندازه گیری
مرتب سازی بر اساس :
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین