0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان
کیت ها و محلول های اندازه گیری چیست؟ کاربرد کیت ها و محلول های اندازه گیری
 
برای آزمايش سريع و ساده آبهای آشاميدني و صنعتی به منظور حفظ سلامت و پيشگيري از تخريب دستگاهها و همچنين کنترل فرايندهاي توليد، به روشهاي مطمئني براي شناسايي و اندازه گيري مواد شيميايي موجود در آب نياز است. کيت هاي شرک بهروز، ابزاري مناسب براي تشخيص و سنجش کميتهاي مورد نظر از قبيل قليائيت، اسيديته، کلريد، سختي کل، اکسيژن، کلر، آمونياک، فسفات،هيدرازين، آلومينيوم، قلع و غيره مي باشند.
کيتهاي سنجش شرکت بهروز روشي مناسب براي تجزيه شيميايي در آزمايشگاههاي تحقيقاتي مي باشند. به کمک آنها، مقدار کميت مورد نظر تخمين زده مي شود و از تکرار آزمايشهاي وقتگير و پر هزينه جلوگيري مي شود.
کيتهاي اندازه گیری شرکت بهروز از نظر روش سنجش به دو گروه تقسيم بندي مي شود:
 
۱- کیتهای حجم سنجی
رايجترين و دقيقترين روش سنجش براي اندازه گيري غلظت يونها در آب، کيتهاي حجم سنجي مي باشند. در اين روش از يک استوانه کوچک و یک ظرف مجهز به قطره چکان استفاده مي شود. استوانه تا خط نشانه از نمونه، پر و معرفهاي لازم به آن اضافه مي گردد. سپس می بایست قطره قطره از محلول استاندارد به نمونه مورد نظر اضافه کنیم. سپس باید کمی صبر کنیم تا زماني که تمام يونهاي مورد نظر با محلول استاندارد واکنش دهد، نمونه تغيير رنگ خواهد داد. به اين نقطه، نقطه پاياني گفته می شود. تعداد قطرات مصرفي از محلول استاندارد ضربدر ضريب مشخص، غلظت يون مورد نظر را تعیين خواهد کرد.
 
2- کیتهای رنگ سنجی
توسط اين نوع کيت، غلظت يون مورد نظر از طريق رنگ سنجي اندازه گيري مي شود. مقدار مشخصی را باید از معرفهاي شيميايي به نمونه اضافه کنیم، اين معرفها با يون مورد نظر واکنش مي دهد و رنگ خاصي ايجاد مي کند، غلظت يون توسط مقايسه شدت رنگ ايجاد شده با نمونه رنگهاي ظرف آزمايش تععين مي شود.
 کاربرد کیت ها و محلول های اندازه گیریمرتب سازی بر اساس :
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین