0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

 سیم پیچ ، پیچه یا پیچ لوله قسمتی از مدار الکتریکی می باشد که شامل قابلیت خودالقایی زیادی است. ابزارهای رسانا (مانند  سیم برق)  نیز امکان خود القایی دارند و در بسامدهای بالا قابلیت این وجود دارد که به صورت مخصوصی به صورت بوبین یا سولنوید عمل کنند.

بوبین و نقش آن در مدارهای الکتریکی چیست؟
بوبین وسیله ای الکتریکی شامل دو سر اتصال می باشد ( مانند مقاومت و خازن ) و در اکثر مدارهای AC به عنوان عضو اصلی و مهم مدارات الکتریکی استفاده می شود . بوبین یا سولنوید ساده از پیچه‌ای سیمی درست شده است . پس به سیم طویلی که به طورمنظم به صورت مارپیچ  پیچیده شده بویین میگویند.

ولتاژ دو سر هر خازن با بار الکتریکی تناسب دارد، در مقاومت ولتاژ متناسب با جریان است و در بوبین آهنگ تغییر جریان با ولتاژ تناسب دارد. در فرمول ( V = -L(dI/dt   ضریب  القاییدگی L است و واحد این ضریب القاییدگی هانری است.
مرتب سازی بر اساس :
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین