0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان

گیج فشار بوردن تیوب

اندازه‌گیری فشار با گیج فشار بوردن تیوب یکی از متداول‌ترین اندازه‌گیری‌های فشار می‌باشد که از طریق اندازه‌گیری یک تغییر شکل مکانیکی، فشار را اندازه‌گیری می‌کند. به عنوان مثال لوله بوردون C را که اغلب سطح مقطع بیضی شکل دارد در نظر بگیرید. یک انتهای لوله بسته است و انتهای دیگر آن به سیالی که قرار است فشارش اندازه‌گیری شود، مرتبط می‌شود. انتهای بسته از طریق تعدادی چرخ‌دنده، اهرم و اجزا میکرومکانیکی دیگر به یک عقربه مرتبط می‌باشد. وقتی فشار به لوله اعمال می‌شود.بخاطر اختلاف بین نیروی وارده به جداره داخلی و خارجی لوله، زاویه انحنای لوله فلزی تغییر می‌کند.
از آنجایی که انتهای باز لوله در یک نقطه ثابت شده است، تغییر در انحنای لوله به سر بسته آن منتقل شده و سبب چرخش عقربه می‌شود. خروجی لوله‌های بوردون علاوه بر نمایش مستقیم توسط عقربه‌ها، می‌توانند توسط ترانسدیوسر الکتریکی به سیگنال الکتریکی تبدیل شده و در سیستم کنترلی استفاده شوندمرتب سازی بر اساس :
  • وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین